English Polski
English Polski


 

KazFont - darmowa czcionka programisty dla Windows

W góręPoprzedni Następny

2. Zgodność z językami programowania

W językach programowania wiele symboli ma specjalne znaczenie. Na przykład znaki & ^ * | ! / % są operatorami matematycznymi i powinny się odróżniać od liter. Powinny też być wyrównane ze znakiem '='. Pary symboli && || oraz -> też mają specjalne znaczenie. W szczególności symbole -> powinny tworzyć strzałkę.

Poszczególne znaki powinny się od siebie odróżniać aby uniknąć błędów. Na poniższych obrazach pokazano kilka przykładowych potencjalnie podobnych znaków (sS5 6b oO0 9g iIl1 8B).

Inną sprawą jest podświetlanie składni. Oko z trudnością rozpoznaje kolor małych obiektów na tle o innym kolorze. Aby wyraźnie widzieć podświetlanie składni, szerokość linii z których składają się litery, powinna być większa niż jeden piksel. Trzy wielkości czcionek KazFont są zbudowane z dwupixelowych linii, dlatego kolor znaków jest łatwo zauważalny. Natomiast czcionki TrueType aproksymują ułamkową szerokość linii przy pomocy kolorowch pikseli, co sprawia że wyglądają nieostro.

Jak widać na poniższych obrazkach, w czcionce KazFont wielkość znaków jest większa, a odstęp pomiędzy znakami jest mniejszy, niż dla czcionki Courier New. Jest to zamierzone, aby uzyskać więcej linii kodu na ekranie. W kodzie źródłowym programów używamy znaków poniżej 128 o wiele częściej niż znaków z akcentami, które mogą występować tylko w komentarzach i w tekstach.

KazFont 8Courier New 7
KazFont 8 Courier New 7
KazFont 8 Courier New 7
KazFont 9Courier New 8
KazFont 9 Courier New 8
KazFont 9 Courier New 8
KazFont 10Courier New 9
KazFont 10 Courier New 9
KazFont 10 Courier New 9
KazFont 12 Courier New 12
KazFont 12 Courier New 12
KazFont 12 Courier New 12
KazFont 13 Courier New 13
KazFont 13 Courier New 13
KazFont 13 Courier New 13

Dla porównania widzialności podświetlania składni, pokazano tekst według schematu kolorów używanego przez autora, oraz standardowy schemat kolorów edytora C++.

KazFont 12 Courier New 12
KazFont 12 Courier New 12


Copyright © 2004-2015 Omega Computer