English Polski
English Polski


 

KbdKaz 500   KbdKaz 500 - darmowy układ klawiatury dla Windows v.1.9

Wspomóż rozwój tego programu przekazując dotację.
 • Łatwy dostęp do prawie 800 liter i symboli we wszystkich językach europejskich.
 • Bezpieczeństwo - brak dodatkowych programów, filtrów klawiatury, przesyłania danych po sieci, itp..
 • Spójny rozkład klawiszy dla wszystkich wersji językowych.
 • Aktualne wersje językowe: polska, amerykańska, niemiecka, francuska, włoska, hiszpańska, portugalska, węgierska, czeska, słowacka, litewska, łotewska, estońska, fińska, szwedzka, norweska, duńska, grecka, rosyjska, ukraińska, białoruska.
 • Litery greckie i cyrylica.
 • Rewolucyjne wersje dwusystemowe. Naciskając AltGr lub włączając CapsLock (opcja) używamy drugiego języka.
  Dostępne języki: grecki, rosyjski, ukraiński.
 • Łatwy dostęp do kombinacji znaków (opcja)   :=   ::=   ->   /*   */    <!--   -->   &lt;   &gt;   <![CDATA[   ]]>
 • Wybór układu QWERTY, QWERTZ lub AZERTY.
 • Wybór kropki lub przecinka dziesiętnego na klawiaturze numerycznej.
 • Możliwość zmiany funkcji lub wyłączenia klawiszy: Shift, Alt, Control, Windows, Applications, klawisza 102, Tab, CapsLock, ScrollLock, NumLock.
 • Obsługa Windows 2000 i wszystkich późniejszych wersji.

Zainstalowane klawiatury

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się że potrzebowałeś w tekście użyć znaku którego nie ma na klawiaturze, np. Ç ü ® ± ? W takiej sytuacji można skorzystać z tablicy znaków, przełączyć klawiaturę, albo wprowadzić znak w postaci numerycznej z altem.

Te sposoby są niewygodne. Szukanie w tablicy znaków jest czasochłonne, numer znaku trzeba znać, a przełączenie klawiatury wprowadza jeszcze większy bałagan, bo nie wiemy jaki znak jest pod jakim klawiszem.

W sukurs przychodzi KbdKaz 500. Ideą tego układu jest korzystanie z amerykańskiej wersji napisów na klawiszach, najbardziej rozpowszechnionej w Polsce. Oprócz zwykłych znaków, które są narysowane na klawiszach, mamy łatwy dostęp do dodatkowych 700+ liter i symboli.

Ważne że nie trzeba pamiętać jak wywołać interesujący nas znak. Wystarczy popatrzeć na klawiaturę i przypomnieć sobie kilka prostych zasad, wtedy natychmiast wiemy jakie klawisze trzeba nacisnąć. KbdKaz 500 można używać na codzień, ponieważ koegzystuje ze standardowym sposobem wprowadzania znaków.

KbdKaz 500 NIE jest dodatkowym programem, filtrem klawiatury itp. Jest to zbiór tablic znaków umieszczonych w pliku .dll TAK SAMO jak w przypadku systemowych układów klawiatury w Windows. Dlatego KbdKaz 500 jest BEZPIECZNYM sposobem zmiany układu klawiatury. Instalator zainstaluje plik dll odpowiedni dla twojej wersji Windows. Nazwa pliku dll zawiera symbol języka np. kbdUSkaz.dll, kbdPLkaz.dll itp..

Po prostu ustaw domyślny język Polski - Polish (Kaz) i pracuj jak dotychczas. Gdy będziesz chciał wprowadzić ekstra znak lub literę z akcentem, użyj rozszerzonej funkcjonalności KbdKaz 500. Zobacz poniższą animację lub przeczytaj instrukcję obsługi. pobierz instrukcję

demo

Wersje językowe KbdKaz 500, różnią się tylko przypisaniem znaków do kombinacji klawiszy AltGr + litera. Dzięki temu można szybko wprowadzać znaki narodowe Zobacz tabelę rozmieszczenia znaków. zobacz tabelę

Wersja językowa Znaki z AltGr + litera Instalator v.1.9
amerykańska 'US (Kaz)' brak get installer US
polska 'Polish (Kaz)' ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ,
jak w układzie "Polski Programisty"
pobierz instalator PL
niemiecka 'German (Kaz)' ä ö ü Ä Ö Ü ß pobierz instalator DE
francuska 'French (Kaz)'
à è ù é â ê î ô û ñ ç
À È Ù É Â Ê Î Ô Û Ñ Ç
pobierz instalator FR
włoska 'Italian (Kaz)'
à è ì ò ù é ó ç À È Ì Ò Ù É Ó Ç pobierz instalator IT
hiszpańska 'Spanish (Kaz)'
á é í ó ú ü ñ ç Á É Í Ó Ú Ü Ñ Ç pobierz instalator ES
portugalska 'Portuguese (Kaz)'
á é í ó ú ü à â ê ô ã õ ñ ç
Á É Í Ó Ú Ü À Â Ê Ô Ã Õ Ñ Ç
pobierz instalator PT
węgierska 'Hungarian (Kaz)' á é í ó ú ö ü ő ű Á É Í Ó Ú Ö Ü Ő Ű, ä Ä pobierz instalator HU
czeska 'Czech (Kaz)' á é í ó ř ú ý č ď ě ň š ť ž ů
Á É Í Ó Ř Ú Ý Č Ď Ě Ň Š Ť Ž Ů
ä ľ ĺ ô ŕ Ä Ľ Ĺ Ô Ŕ
pobierz instalator CS
słowacka 'Slovak (Kaz)' á é í ó ŕ ú ý ä č ď ň š ť ž ľ ĺ ô
Á É Í Ó Ŕ Ú Ý Ä Č Ď Ň Š Ť Ž Ľ Ĺ Ô
ě ř ů Ě Ř Ů
pobierz instalator SK
litewska 'Lithuanian (Kaz)' ą č ę ė į š ų ū ž Ą Č Ę Ė Į Š Ų Ū Ž
ć ł ń ó ś ź ż Ć Ł Ń Ó Ś Ź Ż
pobierz instalator LT
łotewska 'Latvian (Kaz)' ā č ē ģ ī ķ ļ ņ š ū ž Ā Č Ē Ģ Ī Ķ Ļ Ņ Š Ū Ž
õ ŗ Õ Ŗ
pobierz instalator LV
estońska 'Estonian (Kaz)' š ž õ ä ö ü Š Ž Õ Ä Ö Ü
æ å ø Æ Å Ø
pobierz instalator ET
fińska 'Finnish (Kaz)' å ä ö š ž Å Ä Ö Š Ž
æ ü ø Æ Ü Ø
pobierz instalator FI
szwedzka 'Swedish (Kaz)' å ä ö Å Ä Ö
æ ü ø Æ Ü Ø
pobierz instalator SV
norweska 'Norwegian (Kaz)' æ ø å Æ Ø Å
ä ö ü é ô Ä Ö Ü É Ô
pobierz instalator NO
duńska 'Danish (Kaz)' æ ø å Æ Ø Å
ä ö ü é ǽ ǿ ǻ Ä Ö Ü É Ǽ Ǿ Ǻ
pobierz instalator DA
amerykańska z grecką 'US + Greek (Kaz)'
bez modyfikatorów = amerykański układ klawiszy
z AltGr (lub opcjonalnie z włączonym CapsLock) = grecki układ klawiszy
get installer US-EL
grecka z amerykańską 'Greek + US (Kaz)'
bez modyfikatorów = grecki układ klawiszy
z AltGr (lub opcjonalnie z włączonym CapsLock) = amerykański układ klawiszy
get installer EL-US
amerykańska z rosyjską 'US + Russian (Kaz)'
bez modyfikatorów = amerykański układ klawiszy
z AltGr (lub opcjonalnie z włączonym CapsLock) = litery rosyjskie w układzie jażerty
get installer US-RU
rosyjska z amerykańską 'Russian + US (Kaz)'
bez modyfikatorów = litery rosyjskie w układzie jażerty
z AltGr (lub opcjonalnie z włączonym CapsLock) = amerykański układ klawiszy
get installer RU-US
amerykańska z ukraińską 'US + Ukrainian (Kaz)'
bez modyfikatorów = amerykański układ klawiszy
z AltGr (lub opcjonalnie z włączonym CapsLock) = litery ukraińskie w układzie jażertg
get installer US-UA
ukraińska z amerykańską 'Ukrainian + US (Kaz)'
bez modyfikatorów = litery ukraińskie w układzie jażertg
z AltGr (lub opcjonalnie z włączonym CapsLock) = amerykański układ klawiszy
get installer UA-US
amerykańska z białoruską 'US + Belarusian (Kaz)'
bez modyfikatorów = amerykański układ klawiszy
z AltGr (lub opcjonalnie z włączonym CapsLock) = litery białoruskie w układzie jażerty
get installer US-BE
białoruska z amerykańską 'Belarusian + US (Kaz)'
bez modyfikatorów = litery białoruskie w układzie jażerty
z AltGr (lub opcjonalnie z włączonym CapsLock) = amerykański układ klawiszy
get installer BE-US

* Instalator zawiera instrukcję obsługi i tabele rozmieszczenia znaków.

Inne opcje pobierania

Historia wersji:

v.1.9
 • obsługa Windows 10
 • łatwy dostęp do kombinacji znaków   :=   ::=   ->   /*   */    <!--   -->   &lt;   &gt;   <![CDATA[   ]]>
 • wersje językowe: fińska, szwedzka, norweska, duńska i białoruska
v.1.8
 • możliwość zmiany funkcji lub wyłączenia klawisza NumLock
 • wersje językowe: litewska, łotewska, estońska i grecka
 • 797 różnych znaków
v.1.7
 • możliwość zmiany funkcji lub wyłączenia klawisza ScrollLock
 • możliwość przełączania języka w wersjach dwusystemowych przy pomocy CapsLock
 • znaki z akcentem 'linia poniżej', dostępne tak jak znaki z akcentem macron
 • znaki ü i Ü z akcentami Pinyin (grave, acute, caron, macron)
 • wersje językowe: węgierska, czeska i słowacka
 • 744 różne znaki
v.1.6
 • możliwość zmiany funkcji lub wyłączenia klawiszy: Tab, CapsLock
 • wersje z cyrylicą: US + Russian, US + Ukrainian, Russian + US, Ukrainian + US
  Używając rozkładu amerykańskiego, naciśnij AltGr aby wprowadzić rosyjskie litery,
  lub używając rozkładu rosyjskiego, naciśnij AltGr aby wprowadzić litery łacińskie lub znaki specjalne np. [ { \ .
 • 712 różnych znaków
v.1.5
 • możliwość zmiany układu QWERTY, QWERTZ or AZERTY po instalacji
 • możliwość zmiany kropki lub przecinka dziesiętnego na klawiaturze numerycznej po instalacji
 • możliwość zmiany funkcji lub wyłączenia klawiszy: Shift, Alt, Control, Windows, Applications oraz klawisza 102
 • klawisz 102. standardowo wprowadza znaki « »
 • automatyczny lub ręczny wybór języka instalatora (polski lub angielski)
 • wersje językowe: włoska i portugalska
v.1.4
 • obsługa Windows 8 i Windows Server 2012
 • wybór rozkładu QWERTY, QWERTZ, AZERTY
 • wybór kropki lub przecinka dziesiętnego na klawiaturze numerycznej
 • wybór funkcji 102. klawisza
 • znaki cyrylicy, języki: rosyjski, ukraiński, białoruski, bułgarski, serbski i macedoński
 • nowe litery greckie
 • nowe symbole
 • francuska wersja językowa
v.1.3
 • Pierwsza opublikowana wersja

Copyright © 2004-2015 Omega Computer